Τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ διενεργούν στο σπίτι του εξεταζομένου, Τεστ Αντιγόνου για την ανίχνευση κορωνοϊού Covid-19, με αξιοπιστία στο 100% με θετική προγνωστική τιμή και Έγκυρα αποτελέσματα εντός 15 λεπτών.

Ελέγχει τα αντιγόνα του ιού μέσω της συλλογής ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.

Test PCR COVID-19

Test Γρίπης INFLUENZA A/B – H1N1 σε 15’