“ Κάθε ιατρικό περιστατικό που αντιμετωπίζουμε, αποτελεί για εμάς μία καινούργια πρόκληση”
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Γίνε και εσύ μέλος της Ιατρικής οικογένειας των ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
Τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ πρωτοστατούν τα τελευταία χρόνια στην παροχή Ιατρικών και Νοσηλευτικών υπηρεσιών στο χώρο της κατ΄οίκον πρωτοβάθμιας φροντίδας, καταλαμβάνοντας ηγετική θέση στην διαχείριση δεκάδων καθημερινών περιστατικών στην περιοχή της Αττικής.

Τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης τους, με στόχο τις ποιοτικού επιπέδου και άμεσες ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν, επιθυμούν να προσλάβουν ιατρούς ειδικότητας για να στελεχώσουν το ιατρικό team.

Απαραίτητα προσόντα
• Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
• Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις

Τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ προσφέρουν ελκυστικό πακέτο αμοιβών, ευέλικτο ωράριο, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές
εξέλιξης και πολλές πρόσθετες παροχές.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το αναλυτικό τους βιογραφικό σημείωμα χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@epeigonta.gr ή εναλλακτικά στο info@epeigonta.gr

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή Βιογραφικού